• Chứng  nhận phê duyệt mẫu Phương tiện đo tại Trung Quốc
  • Phù hợp Khuyến nghị của Tổ chức Đo lường Pháp định Quốc tế
  • Giấy chứng nhận 20 năm Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao
  • Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao
  • Quy trình Kiểm định Cân ĐHLX (VN)
  • Quy trình kiểm định Cân bàn điện tử (VN)
  • Huân chương Lao Động hạng nhất, nhì, ba
  • Chứng nhận phù hợp HT QLCL TCVN ISO 9001 / ISO 9001